+48 61 867 14 29, +48 600 26 77 26

VanStab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

jako wyłączny dystrybutor  w Polsce, oferuje nowoczesną holenderską technologię GeoCrete® do zastosowania w budownictwie lądowym, wodnym i ochronie środowiska.

Technologia GeoCrete® na świecie znalazła zastosowanie przy :

  • stabilizacji gruntów, w tym przy budowie:

           - dróg,
           - terenów sportowych,
           - powierzchni pochyłych,

  • stabilizacji i uszczelnianiu gruntów w tym pod składowiska odpadów,
  • wykonywaniu ław fundamentowych w tym pod:

           - rurociągi różnego typu
           - ściany oporowe,
           - słupy przesyłowe energii elektrycznej,
           - wieże, w tym turbiny wiatrowe,

  • iniekcyjnym utwardzaniu gruntów,
  • budowie nabrzeży portowych,
  • budowie pasów startowych.

Technologia oszczędnego budowania


Zobacz video